Obecní knihovna Lomnice

Akce v knihovně

25.6.2014
Zahrada MŠ Lomnice
Slavnostní ukončení Celé Česko čte dětem, pasování prvňáčků na čtenáře a ocenění „kamarádů“ knihovny.
Počasí letošního konce června nám přálo, proto jsme se rozhodli letošní závěrečnou slavnost uskutečnit na zahradě místní mateřské školy. Všehny děti z řad žáčků MŠ Lomnice, které se připojily ke čtecí akci Celé Česko čte dětem a odevzdaly čtenářský deníček dostaly diplom a knihu na památku. V letošním roce se k akci připojilo 22 dětí s rodiči, což svědčí o stoupajícím zájmu dětí a rodin o tuto akci. Tři děti se následně přišly s rodiči do knihovny přihlásit, aby mohly ve čtení doma pokračovat.  

 

Ve druhé části slavnosti přišli na řadu prvňáčci z místní základní školy, kteří celý školní  rok 2013/14 chodili do knihovny a společně jsme se snažili v projektu SKIP ČR , Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, o získání knihy pro prvňáčka, která se nedá minimálně tři roky koupit, pouze získat touto cestou. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V letošním roce si děti odnesly knihu Radka Malého a Alžběty Skálové, Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky.
Aby nabyl ceremoniál patřičné slavnostní atmosféry a abychom patřičně oslavili, že všichni letošní prvňáčci zvládli abecedu a mohou hrdě říci, už jsem čtenář, pasovali jsme čtenáře na rytíře krásného slova, a jak jinak než tlustou chytrou knihou.

23.4.2014

2. a 3. třída ZŠ

 

Beseda se spisovatelem

Ve středu 23.4. navštívil naši knihovnu autor knih pro děti, Jan Opatřil. Besedovat se spisovatelem přišly děti 2. a 3. třídy z místní základní školy. Autor „Kapříka Metlíka“ představil všechny dosud vydané díly, vysvětlil jak knihy vznikaly a proč píše příběhy právě o rybách. Četl ukázky ze svých knih.

 

 

 

14. dubna 2014

Mateřská škola

Návštěva knihovny na propagaci dětského čtení

 

Děti z místní mateřské školy, od nejmenších až po předškoláky, navštívily naši knihovnu. Přišly si povídat o tom, proč knihovny v obcích fungují, komu slouží a co si v nich mohou najít nejmenší návštěvníci, třebaže ještě neumějí číst. Děti horlivě diskutovaly, prohlížely obrázky a poslouchaly úryvky z dětských knih.

 

                     

 

 

25.6.2013

Mateřská škola

 

Slavnostní ukončení projektu „Celé Česko čte dětem    

 

Děti, které doma s rodiči, prarodiči nebo sourozenci pravidelně četly a vše zapisovaly do čtenářských deníčků, dostaly za své snažení knihu. Pro všechny bylo nachystané překvapení v podobě pohádky. Do školky přišli „Čučudějové“ s pohádkou Jak Pípsil spal a spal...až se z toho mokrým hadrem probral. Pohádku sečvičili pomocníci a kamarádi naší knihovny: Markétka Müllerová, Terezka Zindlová, Kačka Klierová, Natálka a Danielka Jurikovi, Vendulka Němečková, Vojta Němeček, Ondra Krágl a Adam Frydrych.

 

Na závěr dostali knihu „kamarádi“ a pomocníci naší knihovny, kteří v letošním roce pomáhali s přípravou a organizací akcí, především Noci s Andersenem a přípravou divadelního představení. Secvičenou pohádku, Jožina a trpaslíci, sehráli také dětem na naší slavnosti a sklidily velký potlesk.

22.4. -3.5.2013
 
Na praxi do naší knihovny nastoupila Kateřina Koutecká, studentka Střední školy živnostenské Sokolov – oboru Informační a knihovnické systémy a služby. Vyzkoušela si prakticky akvizici, zpracování i balení knih, výpůjční protokol i práci s dětskými čtenáři.
 
Březen 2013
 
Každou březnovou středu odpoledne
vyrábíme velikonoční dekorace
 
 
 
Plán akcí na 2013 
Leden
Soutěž na měsíc    
Akce pro ZŠ – Jaroslav Hašek, 130. výročí úmrtí 
Únor
Soutěž na měsíc
Vyhlášení soutěže k nocování na  
Březen
Soutěž na měsíc
Akce věnované „měsíci čtenářů“ 
Duben
Soutěž na měsíc
Noc s Andersenem 
Květen
Soutěž na měsíc
Hry bez hranic, aneb, Knihovnice dětem – Ostrov nad Ohří
Akce pro ZŠ – Eduard Štorch,135. výročí narození 
Červen
Soutěž na měsíc
Ukončení projektu „Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka“
Pasování na čtenáře 
Červenec a srpen
Soutěž na prázdniny
Letní výtvarné dílny
Lomnické kolo soutěže „Nekoktám – čtu!“ 
Září
Soutěž na měsíc 
Říjen
Soutěž na měsíc
Akce věnované „Týdnu knihoven“
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (31.10.) 
Listopad
Soutěž na měsíc
Krajské kolo „Nekoktám – Čtu!“
Akce pro ZŠ – Helena Zmatlíková,90.výročí narození 
Prosinec
Soutěž na měsíc
Čapek. 75. výročí Vánoční dílny
Akce pro ZŠ – Karel úmrtí
 
Prázdninová soutěž:
 "Nejooriginálnější pohlednice z prázdnin"
Čtenáři, příznivci či kamarádi naší knihovny mohli po celé letošní léto zasílat pohlednice z míst, která v létě navštívili. Za své snažení mohli získat zápisné do knihovny na rok zdarma.
19.9.
 Ve středu odpoledne proběhlo v knihovně
"Podzimní vyrábění"
Vyráběly se podzimní dekorace a "růže" z barevného javorového listí.
 
 
Knihovna - Plán akcí 2012
 
 
Leden
Soutěž na měsíc
Božena Němcová –zemřela před 150-ti lety – akce pro ZŠ a MŠ
 
Únor
Soutěž na měsíc
Vyhlášení čtenářské soutěže pro zájemce o nocování NsA
100let od narození Jiřího Trnky – akce pro ZŠ
 
Březen
Soutěž na měsíc
Akce věnované „Měsíci čtenářů“
 
Duben
Soutěž na měsíc
Noc s Andersenem
 
Květen
Soutěž na měsíc
Hry bez hranic,aneb, Knihovnice dětem
 
Červen
Soutěž na měsíc
Pasování prvňáčků na čtenáře
 
 
 
Červenec a Srpen
Odpolední vyrábění pro děti, turnaje ve stolních hrách
 
Září
Soutěž na měsíc
Karel Poláček – 120.let výročí narození
Vyhlášení akce „Celé Česko čte dětem“
Prázdninové vyrábění
 
Říjen
Soutěž na měsíc
Týden knihoven – akce
   Provázkiáda
    Velké říjnové čtení
    Nabídka nové služby pro seniory
    Knihkupectví
 
Listopad
Soutěž na měsíc
Středeční vyrábění drobných ozdob a dárků až do vánoc
 
Prosinec
Soutěž na měsíc
Vánoční tradice – akce pro ZŠ a MŠ
 
 
Prodejní výstava levných knih
3. - 9. 10. 2011
V letošním roce v rámci „Týdne knihoven“  nabídla poprvé lomnická knihovna novou službu čtenářům. Ve spolupráci s firmou Beránek – Levné knihy zřídila v prostorách obecního úřadu improvizované knihkupectví. Mnoho čtenářů knihovny i občanů obce (kteří zatím služeb knihovny nevyužívají) využilo prodejní akce většinou k předvánočním nákupům.
 
20.10.2011
Děti z MŚ Lomnice
navštívily knihovnu. Povídali jsme si o knihovnách, o knihách, o pohádkách a oblíbených pohádkových postavách. Četli jsme ukázky z dětských knih a nakonec měli všichni možnost samostatně se po knihovně porzohlédnout ...
 
Plán akcí na rok 2011
Leden
Soutěž na měsíc leden
Celé Česko čte dětem – Motto: „ čtení, závislost na celý život“
- akce věnovaná předškolním dětem
 
Únor
Soutěž na měsíc
165 výročí narození Jana Karafiáta – akce pro ZŠ
 
Březen  Motto měsíce:– za kamna vlezem – a čtem…
Soutěž na měsíc březen
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
Jaroslav Seifert –25 let výročí úmrtí – akce pro ZŠ
Akce věnované měsíci čtenářů
 
Duben Motto měsíce: - ještě tam budem – a čtem…
Soutěž na měsíc duben
2.4. – Mezinárodní den dětské knihy – akce věnované dětským čtenářům
 
Květen
Soutěž na měsíc květen
Hry bez hranic, aneb, Knihovnice dětem
 
Červen
Soutěž na měsíc květen
 
Červenec – Srpen– do batohu nezapomeneme přibalit knihu…
Prázdninová soutěž
Středeční výtvarné dílny pro děti, které tráví prázdniny v Lomnici 
 
Září
Soutěž na měsích září
Jan Neruda - 120. let úmrtí autora - akce pro ZŠ
 
Říjen
Soutěž na měsíc říjen
Akce věnované "Týdnu knihoven"
Literární pásmo - Kytice- akce pro 2. stupeň ZŠ
 
Listopad
Soutěž na měsíc listopad
Jaroslav Seifert - 110. let výročí narození - akce pro ZŠ
Odpolední vyrábění - každou středu odpoledne (do vánoc)
Seznámení s knihovnou - 1. třída ZŠ
 
Prosinec
Soutěž na měsích prosinec
Vánoce - vznik a tradice - 2. stupeň ZŠ
Vánoce v literatuře pro děti. 1. stupeň ZŠ
 
 
 
 
 
Týden knihoven 2010
Vyrábíme větrníky - středa odpoledne
 
 
Plán akcí 2010
Leden
Soutěž na měsíc leden
Únor
Soutěž na měsíc únor
Pasování prvňáčků na čtenáře
Březen
Soutěž na měsíc březen
Akce věnované „Měsíci čtenářů“
Představení nové výtvarné techniky – encaustic
Duben
Soutěž na měsíc duben
2.4. Mezinárodní den dětské knihy
Akce věnované velikonočním tradicím
Květen
Soutěž na měsíc květen