Obecní knihovna Lomnice

Noc s Andersenem

Zpráva z letošního nocování

4.- 5.4.2014

 V letošním roce, již po čtvrté, se nocovalo v naší knihovně a tak jsme se i my připojili k celostátní akci – Noc s Andersenem. Celý večer se nesl v duchu příšer, strašidel a duchů. Pro 25 dětí byla připravena stezka do historie Lomnice, kterou zakončili v místním kostele. Překvapením pro všechny byla návštěva věže kostela, který nám zpřístupnil ochotný pan Karel Baumann ( s bezpečným výstupem dětí mi pomohli Adam Frydrich a Vojta Němeček, za což jim patří velký dík). Jako každoročně, i letos, secvičili kamarádi ( a velcí pomocníci ) knihovny divadelní představení. Pohádka „Jožina a pět skřetů“ sklidila velký potlesk a všechny moc pobavila. Děti pracovaly na scénáři, kostýmech, kulisách a zkouškách představení několik týdnů předem, vždy v neděli odpoledne. Velký dík patří Markétce Müllerové, Kačce Klierové, Kačence Stodolové, Vendulce Němečkové, Lenče Lídlové, Romče Vyčítalové, Terce Burianové, Míše Vondruškové a Tomášovi Holečkovi. O nápovědu se postarala Týna Palková a do role zvukařek Anička Sojková a Klárka Prouzová. Nocovali jsme v obřadní síni, protože se všichni do naší malé knihovny nevejdeme, kde se odehrával i další program – kino s popcornem a čtení, čtení a čtení… Třebaže jsme „nocovali“ a většina účastníků příliš nespala, poslední usínali kolem 3-tí hodiny ranní a první vstávali kolem 6-té hodiny ranní, akce se všem líbila a těšíme se na příští rok. Velký dík za pomoc s organizací pohádkové cesty, večeře a spousty maličkostí patří Ivance Böhmové a Honzovi Němečkovi ( který má tu smůlu, že je můj manžel). Jiřina Němečková, místní knihovnice

 

 

Zpráva z letošního nocování
 
V knihovně nocovalo 21 dětí, 9 mladých pomocníků a 2 dospělí. Celá noc se nesla v duchu indiánů.
V 17 hodin začali přicházet první nocležníci do knihovny. Po uložení spacáků a výslužky od maminky si každý „indián“ vyrobil indiánskou čelenku. Pak nás všechny čekala první část divadelního představení – Čučudějská pohádka – O lidožroutech, dětech a skunkovi. Po pohádce se děti vydaly na lov večeře. Čekala je dobrodružná cesta kolem vesnice, na které plnily úkoly hodné správných indiánů. Na konci soutěžní cesty byla připravena na všechny odměna v podobě špekáčků a přichystaného ohniště. Všem se podařilo večeři ulovit.
Po návratu do knihovny děti usedly k druhé části divadelního představení – O tom, jak Pípsil spal, spal a spal až se z toho... Na konci pohádky se děti dozvěděly dovětek názvu – až se z toho mokrým hadrem probral. Po zaslouženém mohutném potlesku pokračoval večerní program kinem, losováním indiánské tomboly, vyráběním a čtením, čtením, čtením ...až do pozdních ranních hodin. První děti se budily po sedmé hodině ranní. Posnídali jsme upečené dobroty od maminek a po osmé hodině se děti odcházely dospat domů.
Letošní nocování se mimořádně vyvedlo. Přálo nám počasí a všichni se moc bavili. Zvláštní poděkování patří všem hercům a pomocníkům, kteří se na nocování připravovali mnoho týdnů předem. Cvičili divadlo, chystali kostýmy kulisy a dobrodružnou stezku. Dík patří jmenovitě – Terezce Zindlové, Lenče Blechové, Markétce Müllerové, Natálce a Danince Jurikovým, Kačce Klierové, Vendulce Němečkové,Adamu Frydrychovi, Vojtovi Němečkovi, Ondrovi Kráglovi a samozřejmě (dobrovolné síle naší knihovny) Janu Němečkovi.
 
Noc s Andersenem 2012
Zpráva z nocování
 
Kolem 17 hodiny se přihlášené děti „ubytovaly“ ve škole a přišly do knihovny na hlavní andersenský program.
V letošním roce jsme se díky pomoci ochotných učitelek a kamarádů naší knihovny sešli v hojném počtu 62 dětí, 7 dospělých a 1 knihovnice.
V nabitém programu nechybělo divadelní představení, Kašpárek a Zelená příšera, které secvičili: Lenička Blechová, Terezka Zindlová, Deniska Zelinová, Vendulka Němečková, Vojta Němeček, Hynek Puta, Adam Frydrych,nápověda – Markétka Millerová, zvukové efekty – Ondra Krágl. Děti po skupinách četly, vyráběly pohádkové polštářky, večeřely, psaly pohádku na pokračování a odcházely v doprovodu „Karkulek“ na pohádkovou cestu plnou strašidel, loupežníků a čarodějnic. Po cestě sbíraly klíče s nápovědou, která je dovedla ke skrýši s pokladem. Poklad si rozdělily pomocí pohádkové tomboly. Víly losováním jmen z klobouku určovaly nové majitele nejrůznějších předmětů, což se ukázalo jako velká legrace. Nakonec jsme zasadili
( do květináče) pohádkový strom, Pohádkovník, který si budeme pěstovat v knihovně na okně. Pak už se všichni odebrali do školních tříd, kde se už jen odpočívalo a četlo, četlo a četlo.
 
 
 
 2011

 

 

Noc s Andersenem 2011

Milí přátelé dětských knížek,
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a veřejných knihovnách…
… letos může poprvé 20 nejpilnějších dětských čtenářů Obecní knihovny Lomnice strávit noc v  knihovně plnou čtení, soutěží, her, zábavy a dobrodružství.
V pořadí jedenáctou akci k podpoře dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Plakát k letošní Noci vytvořila ilustrátorka dětských knížek Markéta Vydrová.
(Přihlášky k vyzvednutí v knihovně.)
Podmínky ke spaní v knihovně:
1. Jsi registrovaným čtenářem naší knihovny a máš uhrazené poplatky na letošní rok.
2. Za poslední půlrok jsi přečetl alespoň tři knihy.
3. Není ti více, než 12 let.
 

Zpráva a letošním nocování
Sešli jsme se v pátek v 17 hodin, děti si donesly spacáky a "proviant" od maminek.
V lomnické knihovně nocovalo 26 nocležníků, z toho 21 dětí, 4 mladí pomocníci a 1 knihovnice.
V nabitém programu nechybělo hledání pokladu podle staré mapy, noc byla plná soutěží a pohádkových postav, nechybělo divadelní představení, vyrábění skřítka "Anderseňáka" a v neposlední řadě spousta čtení.
Poslední děti usínaly v sobotu ve 3.20 hod. a první se probouzely v 5.45 hod.
"Nespaní" v knihovně se velmi vydařilo a všichni se těšíme na další ročníky...
Děkujeme školní jídelně za pomoc s přípravou večeře pro spáče ... moc nám chutnalo.
Zvláštní poděkování patří pomocníkům a hercům v jednom - Leničce Blechové, Terezce Zindlové, Adamovi Frydrychovi a Vojtovi Němečkovi za pomoc s organizací stezky za pokladem a sehrání pohádky "Princezna na hrášku" na motivy pohádky H.CH. Andersena.