Obecní knihovna Lomnice

Celé Česko čte dětem

 

25.6.2014
Zahrada MŠ Lomnice
Slavnostní ukončení Celé Česko čte dětem
Počasí letošního konce června nám přálo, proto jsme se rozhodli letošní závěrečnou slavnost uskutečnit na zahradě místní mateřské školy. Všehny děti z řad žáčků MŠ Lomnice, které se připojily ke čtecí akci Celé Česko čte dětem a odevzdaly čtenářský deníček dostaly diplom a knihu na památku. V letošním roce se k akci připojilo 22 dětí s rodiči, což svědčí o stoupajícím zájmu dětí a rodin o tuto akci. Tři děti se následně přišly s rodiči do knihovny přihlásit, aby mohly ve čtení doma pokračovat.  
 
30.4.2014
MŠ Lomnice
 
Zahájení - Celé Česko čte dětem
I v letošním roce se naše knihovna ve spolupráci s lomnickou mateřskou školou připojily k celostátní akci na podporu dětského čtenářství, Celé Česko čte dětem. V dubnu navštívily děti knihovnu, vyzvedly si čtenářské deníčky a odvezly si vypůjčený soubor knih v „knihovně na kolečkách“ do školky. Většina z dětí, byla v naší knihovně poprvé v životě. Knihy si z tašky ve školce zapůjčovaly domů ke společnému čtení s rodinou. Protože nikdo z dětí ještě neuměl číst ani psát, své čtenářské zážitky zaznamenávaly do čtenářských deníčků pomocí obrázků a značek.

6.3.2013

Obecní knihovna v Lomnici ve spolupráci s Mateřskou školou Lomnice slavnostně zahájila další ročník akce:

Celé Česko čte dětem, aneb, Čtěme dětem 20 minut denně!

 

 2012

Čtěte snámi!

Pokud se chcete připojit ke společnému čtení, nebo patříte k rodičům, kteří dětem pravidelně předčítají, vyzvedněte si čtenářský deníček v mateřské škole) nebo v obecní knihovně) a své pravidelné čtení zapisujte.

Rodiče, kteří se připojí ke čtení mají možnost zapůjčovat si v průběhu měsíce dubna a května 2012 knihy z knihovny přímo v mateřské škole(výpůjčku potvrdí podpisem).

Začátkem měsíce června 2012 nejlepší "čtecí rodiny" odměníme, přestože největší odměnou budou společné chvilky strávené nad knihou.

Slavnostní zahájení čtení

- 20.3.2012 v 9.15 v Obecní knihovně v Lomnici

 

11.4.2012 - MŠ Lomnice

Pokračujeme ve společném čtení...pečeme dort s Josefem Čapkem a jeho "pejskem a kočičkou", nechyběl ani zlý a nenechavý pes.

 

 

12.6.2012

Vyhlášení nejlepších "čtecích rodin" 

Na zahradních slavnostech v mateřské školce byly odměněny všechny děti, které odevzdaly vyplněný čtenářský deníček. Pro děti byly připraveny knihy a překvapení v podobě pohádky, kterou secvičili "kamarádi a pomocníci " naší knihovny. Představení Kašpárek a zelená příšera sklidilo velký a zasloužený potlesk.

2011

 
 
25.5.2011
Mateřská škola
 
Slavnostní zakončení čtenářské akce
Celé Česko čte dětem!
aneb
Mámo, táto čtěte s námi!
 
Sešli jsme se v mateřské školce a ocenili všechny, kteří se snažili zapisovat svoje chvilky strávené s knížkou do čtenářských deníčků.
Do deníčků se denně několik měsíců zapisovalo co se četlo, jak dlouho se četlo, děti snažení podepsaly a oznámkovaly.
Aby získaly diplom znalce pohádek, musely děti zodpovědět záludnou otázku týkající se knihy, kterou doma nebo ve školce četly …a nezdatnější knihomolové dostali pohádkovou knihu a podepsali slavnostní pergamen…
 

Kdy: 16.2.2011 v 9.00 hod.

Kde: v místní obřadní síni

Slavnostní zahájení čtenářské akce :
„ Mámo , táto čtěte s námi!“
 
Mateřská škola Lomnice a Obecní knihovna Lomnice se tímto připojují k celostátní akci Celé Česko čte dětem!
Na slavnostní zahájení srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče dětí MŠ Lomnice a rodiče na mateřské dovolené, kteří by rádi četli s námi.
 
 
 

9.12.

9. prosince přišly děti z MŠ , které se zapojily do společného čtení , do knihovny. Soutěž jsme společně uzavřeli a nejlepší čtenáře ocenili. Knihu na památku si odnesly všechny děti, které se do čtení zapojily.

 

   

6.10.

Četli jsme z knížky Jiřího Žáčka - Pohádkový kolotoč - pohádku Čert a Káča.Předškoláci a starší děti čtení nadšeně přivítali a vybarvili si první tašku na perníkové chaloupce.

 

 16.10.

Četli jsme Povídání o pejskovi a kočičce - jak pekli dort. Rozdali jsme si role a upekli dort. Děti, na které nevyšly hlavní role, hrály bublající hrnec.Na závěr jsme si všichni zanaříkali se zlým a hltavým psem, který snědl naši "dobrotu". Všichni se dobře bavili.

 

 

 

22. 10.

Povídali jsme si o známé pohádce - O veliké řepě, a protože je pohádka všem známá, přečetli jsme si "pohádku naruby" - o panu Řepovi, který byl líný a nechtělo se mu na pole. Paní Řepová tahala muže z hospody za kšandy a pomáhali jí pan farář, ponocný, koza, prase a vše rozhodla pomoc žabky. Děti se pobavily  a poznaly, že čtení je nejen poučné ale i zábavné.