Obecní knihovna Lomnice

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem

 

Sobota 10.5.2014

Hry bez hranic v Habartově

Hry bez hranic, které už letos po osmé uspořádal Klub dětských knihoven Karlovarského kraje, se nesly v Habartově v duchu incidentu na místní četnické stanici v roce 1938. V Habartově je o těchto událostech výrazné povědomí, knihovna sídlí v jedné budově s Muzeem bezpečnostních sborů, proto bylo letošní téma jasné.

Družstvo dětí z Obecní knihovny Lomnice ve složení: Lucinka a Lenka Lídlovi, , Romanka Vyčítalová a Radek Cholopov, reprezentovali naši knihovnu výborně. Zdatně zúročili přípravu a zabodovali ve všech vědomostních kvízech a své schopnosti ukázali i v pohybových disciplínách. V nelehké konkurenci dětí z ostatních knihoven našeho regionu si vybojovali medaili a umístili se na nádherném 3. místě.

Velký dík patří „kamarádům naší knihovny“, pedagogům z lomnické školy, Lence Lídlové a Pavlíně Cholopovové, které děti do Habartova doprovodily a na vše vzorně dohlédly.

Habartov byl milým hostitelem letošních her, děti si připravený program užily a počasí také přálo hrám v přírodě. Kromě rozmanitých soutěžních disciplín čekal na závodníky i program v podobě scénky ze života četníků nebo divadelního představení.

 

 

Hry bez hranic, aneb, Knihovnice dětem
2013
 
V sobotu 25.5.2013 hostilo hry město Ostrov. Letošní klání se neslo v duchu Harryho Pottera a sešli se zde zástupci 14 knihoven. V městské knihovně a přilehlém zámeckém parku bylo připraveno několik stanovišť se sportovními i vědomostními úkoly. Zástupci naší knihovny v sestavě, Míša Vondrušková, Romča Vyčítalová, Vendy Němečková, Lucka a Lenka Lídlovi a Radek Cholopov, si vedli v těžké konkurenci velmi dobře. Umístili se na krásném 5. místě, za což jim patří gratulace a díky!
S organizací, doparavou a nezbytným dozorem nad dětmi nám pomohli "kamarádi" naší knihovny, Pavlína Cholopovová a manželé Lenka a Karel Lídlovi, děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hry bez hranic, aneb,
             Knihovnice dětem      
 
2012
 
V letošním roce hostil knihovnické zápolení Chodov. Protože rok 2012 je rokem olympijským, nesly se hry v duchu olympijských her. Přijelo 14 družstev z celého Karlovarského kraje.
Obecní knihovnu Lomnice reprezentovali: Adam Frydrych, Lenča Blechová, Terezka Zindlová, Natálka Juriková, Markétka Millerová, Vendulka Němečková a náš maskot Lamač.
Nechyběla hymna, slavnostní nástup, zapálení olympijského ohně, přísaha, nadšení, výkony na hranici možností a bohužel se nám nevyhla ani zranění.
Děti vybojovaly nádherné 3. místo, získaly bronzové medaile a pohár pro domovskou knihovnu.
 
Hymnu nám přijela zazpívat Lenka Šlaisová z Lomnice (studentka konzervatoře, vycházející hvězda pop-music).
 
Zlatou medaili z olympijských her v Mexico City 1968 ve sportovní střelbě  přišel všem ukázat Jan Kůrka
 Lamač - náš maskot

rok 2011

21.5.2011 se konal v Městské knihovně v Chebu, za finanční podpory MK ČR a města Chebu

5. ročník Her bez hranic, aneb, Knihovnice dětem

Letošní ročník hostilo město Cheb. Hry se nesly v duchu středověku na téma: "Cheb - starobylá tvář, mladé srdce".

Děti z knihoven Karlovarského kraje ve středověkých úborech, s dřevěným koněm a se štítem,  představily své družstvo na chebském náměstí při slavnostním zahájení her.

Družstva zápolila v nejrůznějších disciplínách - např. určování starých předmětů, historie a slavné osobnosti Chebska, běh po zámeckých schodech, turnaj na koni, dokončení chebské pověsti a dalších...

V Chebu v tuto sobotu probíhaly oslavy 950.let založení města ( první písemné zprávy o městě), ve městě byl k vidění velký jarmark a spousta středověkých atrakcí.

 

Lomnice "pro nejcennější trofej z turnaje přijela v míru" a ZVÍTĚZILA !!!

 

   

 

 

 

rok 2010 

 

5.6.210 se Obecní knihovna Lomnice zúčastnila 4. ročníku Her bez hranic, aneb, Knihovnice dětem, který se letos konal ve Františkových Lázních a nesl se v duchu známeho rčení - "ve zdravém těle - zdravý duch". 

 

 

 

 

 

 2009

                                                    

 

 

 

Hry bez hranic, aneb,
             Knihovnice dětem      
 
2012
 
V letošním roce hostil knihovnické zápolení Chodov. Protože rok 2012 je rokem olympijským, nesly se hry v duchu olympijských her. Přijelo 14 družstev z celého Karlovarského kraje.
Obecní knihovnu Lomnice reprezentovali: Adam Frydrych, Lenča Blechová, Terezka Zindlová, Natálka Juriková, Markétka Millerová, Vendulka Němečková a náš maskot Lamač.
Nechyběla hymna, slavnostní nástup, zapálení olympijského ohně, přísaha, nadšení, výkony na hranici možností a bohužel se nám nevyhla ani zranění.
Děti vybojovaly nádherné 3. místo, získaly bronzové medaile a pohár pro domovskou knihovnu.
 
Hymnu nám přijela zazpívat Lenka Šlaisová z Lomnice (studentka konzervatoře, vycházející hvězda pop-music).
 
Zlatou medaili z olympijských her v Mexico City 1968 ve sportovní střelbě  přišel všem ukázat Jan Kůrka.