Obecní knihovna Lomnice

Akce - škola

Březen měsíc čtenářů – 2014
4. a 5. tř. ZŠ
                                                                                                                                     
Jaroslav Foglar – 1907-1999
 
O životě, tvorbě, pedagogické činnosti a odkazu dalším generacím si přišli povídat do knihovny žáci základní školy. Společně jsme se pomocí textů známého autora přenesli na Sázavu či do temných pražských zákoutí ve Stínadlech.
 
 

23.10.2013

2. třídaZŠ

 

 

Všichni druháčci z místní základní školy se ve škole zvládli naučit abecedu. Využití abecedního řazení v praxi si přišli vyzkoušet do knihovny. Vyhledávali hesla v abecedních řejstřících naučných knih, nebo řadili abecedně podle autora knihy do regálů. Všichni brali svěřenou práci velmi vážně a zodpovědně.
 

1.-4.10.2013

 1. stupeň ZŠ

 Helena Zmatlíková

  Děti z prvního stupně místní základní školy si přišly do knihovny povídat o jedné     

  z našich nejznámějších ilustrátorek, Heleně Zmatlíkové.

  Helena Zmatlíková by letos oslavila nedožité 90.-té narozeniny.

 
19.6.2013
1. třída ZŠ
                           Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní ukončení projektu „Knížka pro prvňáčka“
 
Prvňáčci lomnické základní školy zvládli celou abecedu a přišli svoje umění předvést do knihovny. Za odměnu dostali knihu od Radka Malého a Alžběty Skálové, Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Byli slavnostně pasováni na čtenáře.
 
18.-22.3.2013
1.-5. třída ZŠ
 
Březen měsíc čtenářů, aneb, Čtení sluší každému
 
Akce věnovaná 1. stupni základní školy
 
Děti se seznámily s pojmem elektronická kniha. Hledaly rozdíly, výhody a nevýhody e-booků a klasických knih. Měly možnost prakticky si vyzkoušet čtečky elektronických knih, které jsou v knihovně k vypůjčení

 

 

28.11., akce pro MŠ a 1.-3. třídu ZŠ 

LiStOvÁnÍ s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným.

                                                                                                       

 

28. listopadu zavítali do naší knihovny vzácní hosté – herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný - s programem Kvak a Žbluňk pro nejmenší děti.Připojili jsme se k projektu LiStOvÁnÍ na podporu dětského čtení a propagace knihoven.

 

Záměrem celého projektu je oslovit, vtáhnout do široké řady čtenářů a probudit celoživotní zájem o čtení a sebevzdělávání. 

 

 

 

2.-12. listopadu 2012 -7.,8., a 9..tř. ZŠ

Sci-fi a fantasy literatura trochu jinak

Žáci starších ročníků lomnické základní školy přišli do knihovny popřemýšlet o budoucnosti naší planety a lidstva vůbec. Vzpomnéli jsme na zkladatele české sci-fi literatury. Četli jsme ukázky současných sci-fi autorů..

 

29.10.-2.11.2012
1.-5.třída ZŠ Lomnice
 
Jiří Trnka – 100. výročí narození
 
Vzdělávací akce pro děti 1. stupně ZŠ
 
S ilustracemi a loutkami významného českého výtvarníka, ilustrátora, sochaře, scénáristy a režiséra animovaných filmů se hravou formou seznamovali žáci 1. stupně místní základní školy.
 

 

Zahájení projektu "Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka"

Projekt Ministerstva kultury Už jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka, který každoročně podporuje dětské čtenářství je jednou z priorit Obecní knihovny Lomnice i v letošním roce. Probíhá ve spolupráci se základní školou v Lomnici a je určen letošním prvňáčkům.

 27.6.2012

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

 

16.4.2012, 2. stupeň ZŠ Lomnice

Beseda se spisovatelkou - Ivonou Březinovou
 
Již podruhé navštívila známá současná spisovatelka především knih pro děti a mládež naši knihovnu. Povídala si s dětmi o tom, co obnáší profese spisovatele, jak vzniká taková kniha a kde čerpá inspiraci. Velmi poutavé se ukázalo vyprávění o lidských závislostech, které se v posledních letech týká stále většího množství dětí, jako je například bulimie, anorexie, gemblerství či drogová závislost.
Beseda byla pořádána za finanční  podpory Ministerstva kultury.
 
 
8.-23.2.2012
2.-9. třída ZŠ
 
 
Božena Němcová
 
 
V lednu letošního roku uběhlo už 150 let od úmrtí velké české spisovatelky, sběratelky pohádek, autorky Babičky,ale i velké české vlastenky Boženy Němcové. Povídat si především o tom, co se v hodinách literatury ve škole neprobírá si přišli žáci jednotlivých tříd do knihovny.
 
 
 

 
 
 
 
 

 

19.-23.12.2011

1.,2.,3.,5.,6.,7.,8., a 9. tř. ZŠ
Akce pro ZŠ Lomnice
 
 
Advent a vyprávění z Nového zákona
 
Žáci jednotlivých tříd přicházeli do knihovny povídat si o období adventu a starých zvycích s ním spojených.
Četli jsme si příběhy z Nového zákona, kde jsme hledali odpověď na to, proč nosí dětem dárky Ježíšek.
Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky.

7.11.2011

2.stupeň ZŠ Lomnice

Představení "200 let s Erbenem"

Divadlo bez zákulisí uvedlo výbor písní a balad z díla Karla Jaromíra Erbena k 200. výročí básníkova narození- vrámci "Týdne knihoven"

 

20.6. - 29.6.

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. a 9. třída

Čekání na konec školního roku si přišli zkrátit žáci lomnické ZŠ do knihovny. Povídali jsme si o tom, jak je důležitá ilustrace v dětské knize, jak neodmyslitelně jsou spojenyněkteré obrázky s pohádkovými postavičkami a o nejoblíbenějších našich ilustrátorech.

V letošním roce oslavil Zdeněk Miler 90. narozeniny, proto jsme nemohli vynechat ani jeho ilustrace a světoznámou postavičku - Krtečka.

Na závěr luštily menší děti kvíz, starší spojovaly známé ilustrace se jmény a podobenkami autorů obrázků. Přiřazování podobenek bylo velmi zábavné...Často byla patrná podoba kreslené postavičky a ilustrátora...

 

 Týden knihoven - 2010

Společné čtení, aneb, Čtenářský maratón

... krásně se bát s knihou v ruce, v lese na pařezu a navíc v noci...

tak tohle všechno jsme si vyzkoušeli v knihovně při společném čtení.

 

 červen 2010

1.,2.,4.,5.,6., a 8.tř.ZŠ a MŠ Lomnice

Karel Jaromír Erben - básník a pohádkář

Děti si přišly do knihovny povídat o K.J.Erbenovi. Povídali jsme si o sbírce Kytice, četli úryvky z básnické sbírky, četli jsme si méně známé pohádky... Pro menší děti bylo na závěr přichystáno loutkové divadlo, starším byl promítnut dokument z autorova života.

  

 
 
10.5. 8.tř.
11.5. 7.tř.
14.5. 6.tř.
 
 
Karel Hynek Mácha – 200-té výročí narození
 
 
 
Žáci druhého stupně lomnické ZŠ přišli do knihovny, abychom společně zavzpomínali na zakladatele moderní české poezie – Karla Hynka Máchu.
Pomocí internetu jsme se přenesli do „Máchova kraje“, navštívili jsme místa, která nejvíce inspirovala básníkovu tvorbu nepř. Hrad Bezděz,, Máchovo jezero nebo kopec Radobýl na Litoměřicku.
 
 

25.2.2010

Prvňáčci se přišli pochlubit se znalostí celé abecedy. Byli pasováni na  čtenáře a složili "čtenářský slib".

Slibuji ve jménu všech krásných knížek plných pohádek, příběhů
a básniček,
že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského.
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou.
Tak slibuji !
 
 
23.2.2010
Lomnická základní i mateřská škola slavila masopust.. Průvod zavítal i k budově obecního úřadu a knihovny.
 
 

1.-3.12.2009

1.,2.,3.,4. a 5. třída

Děti z prvního stupně ZŠ se přišly  "vánočně naladit" do knihovny. Povídali jsme si starých českých tradicích, které se pojí k období vánoc. Některé zvyky jsme si vyzkoušeli.

 

13.11.2009

Sedmáci lomnicé ZŠ si přišli do knihovny vyzkoušet techniku korálkování na včelařském drátě. Vyráběli jsme vánoční ozdoby

9.10.-15.10.2009

Protože byla knihovna v rekonstrukci, probíhaly besedy věnované týdnu knihoven ve škole.Povídali jsme si o celostátní akci Kniha mého srdce a oTOP12 vylosovanýh knihách, ze který bude brzy vybrána - Kniha mého srdce. Četli jsme si ukázky nejen z TOP12, protože mnoho knih "našemu srdci nejbližších" se do TOP12-ky vybraných nedostalo.

 

13.10.2009

Na druhém stupni ZŠ probíhal projektový den na téma Praha. Protože byla knihovna v rekonstrukci, přesunula se knihovnice s bednou knih do školy. Děti rozdělené do skupin přicházely  "maratonsky" číst staré pražské báje a pověsti pojící se  k různým částem Prahy. Ulice jsme hledali na mapě.

 

 

24.9.2009

Žáci 4. třídy lomnické ZŠ přišly do knihovny završit téma  pravěk a zajímavě doplnit učivo o zajímavosti, které se do vyučovacích hodin nevešly.Děti přišly v pravěkých kostýmech a pozdravily pravěkým pozdravem, což navodilo tu správnou atmosféru Povídali jsme si o pravěkých archeologických lokalitách karlovarska a některé si prohlédli na internetu.Nad knihami  ilustrátora pravěku - Zdeňka Buriana - jsme si povídali o stálé expozici autorových obrazů ve Dvoře Králové. Nakonec jsme shlédli filmovou ukázku - Volání rodu, která vznikla na motivy románu Eduarda Štorcha.

 

7.3.2011
4.,5., tř.  
 
Březen měsíc čtenářů
 
Založíme si knihovnu, aneb, hrajeme si na knihovníky
 
Žáci si přinesli do školy svoji oblíbenou knihu a vyzkoušeli si založit knihovnu ve své třídě.
Vytvořili své „ jako-knihovně“ název, knihovní řád, průkazy čtenářů, knižní lístky…
Pak už sme si jen střídali role a hráli  si na knihovníky a čtenáře…
 
 

 

1.,2.,3.,5.,6.,7.,8., a 9. tř. ZŠ
Akce pro ZŠ Lomnice
 
 
Advent a vyprávění z Nového zákona
 
Žáci jednotlivých tříd přicházeli do knihovny povídat si o období adventu a starých zvycích s ním spojených.
Četli jsme si příběhy z Nového zákona, kde jsme hledali odpověď na to, proč nosí dětem dárky Ježíšek.
Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky.
 
 

 

Prvňáci z lomnické základní školy přišli do knihovny složit slib věrnosti a lásce ke knihám. Slavnostně tak oslavili zvládnutí celé abecedy a byli  pasováni na „čtenáře“. Za své celoroční snažení, kdy se učili lásce ke čtení a knížkám, byli odměněni knihou Školníci od Miloše Kratochvíla a Renáty Fučíkové. Knihy byly získány z projektu SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlásila letošní žáky první třídy naše knihovna ve spolupráci se základní školou v Lomnici.

 

2.11. - 12.11.2012
7.,8. a 9. třída ZŠ
Sci-fi a fantasy literatura trochu jinak
 
 
Žáci 7. – 9. ročníku lomnické základní školy přišli do knihovny popřemýšlet o budoucnosti naší planety a lidstva vůbec. Vzpomněli jsme na zkladatele české sci-fi. Četli jsme ukázky současných autorů sci-fi literatury, například Popkomando z knihy Čerpadlo od Paola Bacigalupiho. Poté všichni diskutovali na téma dlouhověkosti, vzpoury strojů, jaderných katastrov a dalších hrozeb budoucnosti...
 

 

29.10.-2.11.2012
1.-6.třída ZŠ Lomnice
 
Jiří Trnka – 100. výročí narození
 
Vzdělávací akce pro děti 1. stupně ZŠ
 
S ilustracemi a loutkami významného českého výtvarníka, ilustrátora, sochaře, scénáristy a režiséra animovaných filmů se hravou formou seznamovali žáci 1. stupně místní základní školy.
 
21.9.2012 

 

3. – 14. prosince 2012 docházely do naší knihovny praktikantky ze Střední školy živnostenské v Sokolově, které studují obor Informační služby – Knihovnictví posledním rokem. Studentky si kromě jiného vyzkoušely připravit kulturně-výchovnou akci pro děti. Žáci první třídy přišli 14. prosince do knihovny na další z návštěv knihovny věnovaným projektu „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“. Studentky  dětem předvedly scénické čtení vánočních příběhů.
 

 

25.-29.3,2. stupeň ZŠ
 
Jaroslav Hašek – 130. výročí narození
Přednášku o životě a díle významného českého spisovatele, publicisty a novináře si přišli poslechnout starší žáci místní základní školy. Povídali jsme si o autorovi nejpřekládanější knihy české literatury, Osudech dobrého vojáka Švejka..., a jeho světově proslulé postavě – Švejkovi. Spolu s Haškem a 91. plukem jsme putovali z Českých Budějovic na Haličskou frontu, do ruského zajetí, do československých legií, podívali jsme se mezi anerchisty i komunisty... Četli jsme úryvky z autorových knih, vzpomínky přátel na Jaroslava Haška.